Werelderfgoed in de Biesboschlinie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie als werelderfgoed

Sinds augustus 2021 mag de Biesboschlinie zich het thuis van werelderfgoed noemen. De Nieuwe Hollandse Waterlinie was genomineerd voor de status van Unesco werelderfgoed. De status is toegekend en vanaf nu scharen we ons onder grootheden als de Taj Mahal, de Piramides in Gizeh en de toren van Pisa.

Taj mahal-front view

Wat is werelderfgoed?

Werelderfgoed is erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid. Er bestaat materieel en immaterieel werelderfgoed. Bij immaterieel erfgoed kun je bijvoorbeeld denken aan de tango, of dichter bij huis: het molenaarsambacht. Materieel erfgoed verdelen we in cultureel (door mensen gemaakt) en natuurlijk. Natuurlijk erfgoed is bijvoorbeeld het Yellowstone National Parc in Amerika. De Nieuwe Hollandse Waterlinie valt onder het cultureel erfgoed.

Wat al deze zaken gemeen hebben is dat we ze beschouwen als onvervangbaar, uniek en als eigendom van de hele wereld. En daarom achten we het van groot belang om ze te behouden.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie

Koepelkazemat

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een uniek verdedigingswerk. Het is een strook land, van Muiden tot aan de Biesbosch, die onder water gezet kan worden. Deze laag water beschermde het rijke gewest Holland in vroeger tijden tegen indringers; het was te diep om doorheen te waden, maar niet diep genoeg om te bevaren. Op de zwakke plekken in de linie kwamen forten en vestingen te staan.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is nog steeds te gebruiken, al is het geen effectief verdedigingswerk meer. Maar het overgrote deel van de forten en sluizen is nog steeds intact, en veel ervan zijn te bezichtigen. In een enkel fort kan je tegenwoordig zelfs blijven slapen.

Twee-en-een-halve kilo papier

Eind december 2019 leverde de rijksdienst voor het cultureel erfgoed een rapport van ruim 2500 pagina's in bij de Unesco in Parijs. En na ruim 10 jaar werk, is het zover!

Het is een flink rapport, en met een reden; de Nieuwe Hollandse Waterlinie loopt door 4 provincies, en het land is in bezit van tientallen landeigenaren. Nu de linie tot werelderfgoed is verklaard, moet Nederland dat erfgoed kunnen bewaren. De aanpak hiervoor en de afspraken hierover, zijn in dit rapport vastgelegd.

Bezoek de Nieuwe Hollandse Waterlinie!

In de Biesboschlinie vind je 4 forten, 2 sluizen, diverse kazematten en één vesting van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. En krijg je geen genoeg van al dit moois? Het Waterliniepad voert je langs de héle linie. Ga ook zeker eens kijken in het Waterliniemuseum. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is je bezoek zéker waard.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram