Natuurgebieden in de Biesboschlinie

De Biesboschlinie is rijk aan natuurgebieden. Stichting Brabants Landschap, Stichting Altenatuur, Staatsbosbeheer en enkele particulieren dragen zorg voor dit mooie landschap en de soms zeldzame dier- en planten soorten die er leven. Dankzij hun inspanningen kunnen wij van al dit moois genieten. Dus trek je wandelschoenen aan, klim op het zadel of stap in je kano, en verwonder je over al het moois dat de natuur van Altena te bieden heeft.

Het Almbos

Recreatiebos

Het Almbos (39 ha) is een halve eeuw geleden aangeplant als recreatiebos. Naast de oude grienden van wilgenbomen bestaat de nieuwe aanplant voornamelijk uit populieren. In het midden ligt een grote waterplas, ontstaan tijdens zandwinning in de jaren 1960. Brabants landschap beheert de grienden nog als vroeger. Ook vind je er een flink aantal fruitbomen.

Waar: Bij Rijswijk en Giessen
Parkeerplaats: Wilgenhof, Giessen
Flora: In het voorjaar speenkruid en fluitenkruid, populieren, grienden en fruitbomen
Fauna: Wielewaal en tuinfluiter
Doen: Wandelen
Wandelroute: Rondje Fort Giessen

Cloppenwaard

De Kwellingen

Een compleet rivierlandschap op 25 ha, met meertjes uit kleiwinning, strandjes en moerassig gebied, bloemrijk grasland en visrijk water. Het gebied is een oase voor water- en moerasvogels, waaronder Kuifeend en Kleine karekiet. Verder groeit hier het zeldzame krabbenscheer.

Waar: Uiterwaard langs de Boven-Merwede, ten noorden van Werkendam
Flora: Krabbenscheer, holpijp, zwanenbloem en gele plomp
Fauna: Rijk aan water- en moerasvogels, waaronder Kuifeend en Kleine karekiet.
Doen: Vogels kijken, wandelen
Wandelroute: blauwe wandelroute van Brabants Landschap (1,5 km)
Parkeren: Parkeerplaats Sasdijk

De paden af, de velden in!

Een rondtocht maken langs het merendeel van de natuurgebieden op deze pagina? Dat kan met onze fietsroute 'De paden af, de velden in'. Fiets van natuurgebied naar natuurgebied, en stap af voor een wandeling, een mooi uitzicht of een heerlijke picknick.

Duyls Bos

Cultuurhistorisch natuurgebied

Het Duyls Bos is in de afgelopen 50 jaar omgetoverd van houtwinningsgebied voor klompenmakerij tot een gemengd bos met inheemse soorten, in particulier eigendom. Een deel van het bos fungeert als ecologische verbindingszone tussen de Kornsche Boezem en het Pompveld. Verder zijn er gebouwen te vinden die 'de tijd van toen' weerspiegelen.

Waar: Almkerk, ingang: 250 m ten zuiden van de Midgraaf
Openingstijden: Het bos is geopend als het bordje 'Veldkapel' aan de Duylweg staat, en het hek geopend is.
Website: https://duylsbos.nl/

Groesplaat

Uiterwaard

De Groesplaat (120 ha) is het stroomgebied van de Oudendijkse geul. Deze 'meestromende nevengeul' helpt  de Merwede bij hoogwater het overtollige water af te voeren. Bij hoogwater zet de rivier zaden af, wat een bijzondere flora geeft. In het gebied leven volop grutto’s, tureluurs en aalscholvers en grazen kuddes paarden en koeien

Waar: Tussen Sleeuwijk en Woudrichem, aan de Boven-Merwede
Flora: Pijpbloem, Grote Engelwortel
Fauna: Watervogels
Doen: Wandelen, vogels kijken in Vogelkijkhut 't Vinkennestje
Wandelroute: Verscheidene bewegwijzerde routes van Brabants Landschap
Parkeerplaats:  't Vinkennestje en Jachthaven Sleeuwijk

Kornsche Boezem

Voormalige Boezem

In de Kornsche Boezem (42 ha) wordt het waterpeil zorgvuldig beheerd met greppels, sloten, duikers en stuwen om kwel de ruimte te geven. Je kunt er genieten van bijzondere natuur: van oude grienden tot drassig hooiland met bijzondere plantensoorten als krabbescheer, dotterbloem en moeraskartelblad.
Let op! De Kornsche Boezem is een nat natuurgebied. Stevige schoenen of laarzen zijn geen overbodige luxe.

Waar: Dussen
Flora: Krabbescheer, dotterbloem, moeraskartelblad
Fauna: Modderkruipers
Doen: Wandelen
Parkeren: Bij de Noordeveldse Molen, Kornsche Boezemweg 4, Dussen

Noordwaard

Ontpolderd gebied

Een gebied van zo’n 4.450 hectare aan de Nieuwe Merwede, aan de noordzijde van Nationaal Park de Biesbosch. Van 2010-2015 werd het gebied ontpolderd: wat ooit binnendijks gebied was, werd nu buitendijks. De dijk is verlaagd, zodat de Nieuwe Merwede bij hoogwater buiten zijn oevers kan treden. Het is een uitgelezen gebied voor kanotochten.

Waar: Aan de Nieuwe Merwede, aan de noordzijde van Nationaal Park de Biesbosch
Fauna: Lepelaars, visdiefjes, zilverreigers, zee- en visarenden, Schotse Hooglanders, Konikspaarden en Waterbuffels
Doen: Kanoën, wandelen
Routes: Kanoknooppunten Noordwaard, Wandelroute Staatsbosbeheer
Parkeren: parkeerplaats Polder Oude Hardenhoek of parkeerplaats Pannekoek aan de Hilweg

De Biesbosch

Nationaal Park

Zeer waterrijk natuurgebied, met zoetwatergetijden, kreken en wilgevloedbossen. Uiteraard is het park bekend als thuisbasis voor de bever, maar het is ook het territorium van vele vogelsoorten; van aalscholver tot zwaluw, en van ijsvogel tot kerkuil. Verken dit unieke natuurgebied te voet of vanaf het water.

Doen: Fietsen, wandelen, kanoën, vogels kijken
Meer informatie:
 Nationaal Park de Biesbosch
Route: Kanoroutes in de Biesbosch

Oude Maasje

Oude loop van de Maas

In dit gebied van 10 ha stroomde ooit de Maas, tot hij rond 1273 bij Hedikhuizen werd afgedamd. Het gebied is ingericht als ecologische verbindingszone. De brede, natuurlijke oevers van het Oude Maasje hebben een rijke flora en fauna

Waar: Tussen de Bergsche Maas en de winterdijk bij Drongelen
Flora: Riet en Liesgras, Oeverzegge, Scherpe, Gele lis, Moerasspirea, diverse Fontijnkruidsoorten
Fauna: Eendachtigen, ijsvogels, libellen
Doen: Wandelen

Pompveld

Eendenkooi

Dit poldertje (239 ha) ontkwam aan de ruilverkaveling. Het pompveld ligt hoger dan de omgeving, door bemaling wordt het nat gehouden. Het gebied is een reservaat, met in het midden een oude, nog functionerende eendenkooi. Deze is op aanvraag te bezichtigen. Het Pompveld zelf is alleen toegankelijk op de jaarlijkse open dag. Het wandelpad buitenom is wel het hele jaar toegankelijk

Waar: Tussen Andel en Babyloniënbroek
Flora: Krabbenscheer, rijke variatie aan oeverplanten
Fauna: Smient, gans, grote zilverreiger, havik, ree.
Doen: Wandelen
Parkeren: In de buurt van Midgraaf 27, Babyloniënbroek

Sleeuwijkerwaard

Uiterwaard

Een ruigbegroeide uiterwaard van 48 ha, met moerasland, rietstruweel en ooibos. De rivierstrandjes zijn bezaaid met schelpen van de korfmossel. In de ooibossen huist de bever. De brandnetel is er goed vertegenwoordigd; niet ideaal voor een wandelaar in korte broek, maar wel voor de nachtegaal, die er zijn nest in bouwt.

Waar: ten noorden van Sleeuwijk aan de Boven-Merwede
Parkeerplaats:  Jachthaven Sleeuwijk
Flora: Spindotter
Fauna: Bever, nachtegaal, groene specht
Doen: Wandelen
Wandelroute: Bewegwijzerde wandelroute van Brabants landschap (3 km)

Struikwaard

Jonge uiterwaard

De Struikwaard (12 ha) bestaat in zijn huidige vorm pas sinds 1995. Een jong gebied, met een inmiddels volwassen natuur. De kunstmatige oeverzwaluwwand is jaarlijks de kraamkamer voor tientallen paartjes oeverzwaluwen. De kleine karekiet bewoont de rietkragen, de bever heeft er een verlaten burcht achtergelaten en de patrijzen worden er dankzij natuurbeheer weer steeds talrijker. Geniet in de lente ook van de bloesem in het perenbomenlaantje.

Waar: langs de Afgedamde Maas ter hoogte van de Wilhelminasluis bij Andel/Giessen
Fauna: Oeverzwaluw, karekiet, bever, patrijs, ijsvogel
Doen: Wandelen
Routes: Rondje Fort Giessen
Parkeren: Wilhelminasluis in Giessen/Andel 

Wijkse Waard

Meent

Dit uiterwaardengebied is een 'meent': het is het bezit van iedereen die in Wijk is geboren. Je vindt er 2 oude strangen van de Maas. In het midden van het gebied ligt een uitkijkheuvel. De Wijksche waard is broedgebied van de Zwarte Stern geweest.

Waar: Langs de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg.
Flora: Kruisdistel, Kattendoorn
Fauna: Weidevogels zoals Kievit, Grutto en Tureluur
Doen: Wandelen, vogels kijken

Wijde Alm

Rivier

De oevers van dit oude, meanderende riviertje zijn rijk begroeid. Ze worden dan ook bewoond door vele vogel- en insectensoorten, waaronder de Matkop, Rietgors en Kleine karekiet. Ook de Vroege glazenmaker, een libellensoort heeft er zijn habitat gevonden.
Het gebied is vrij toegankelijk op wegen en paden. Er loopt een fietspad door het gebied, van Uitwijk naar de Poortweg.

Waar: Tussen Uitwijk, Waardhuizen en Almkerk
Fauna: Matkop, Rietgors, Fazant, Kleine Karekiet, Vroege glazenmaker, talloze vissoorten.
Doen: Wandelen, fietsen

Zevenbanse Boezem

Boezem

Vlak bij Fort Altena, tussen de kazematten, ligt de Zevenbansche Boezem. De boezem slaat overtollig polderwater op, en is daarnaast ingericht als ecologische verbindingszone. De kazematten hebben een ecologische functie: ze zijn ingericht als overwinterplaats voor vleermuizen. Maar de koepelkazemat is als vogelkijkhut gereserveerd voor vogelaars.

Waar: Ten Zuidwesten van Sleeuwijk, in de omgeving van Fort Altena
Parkeerplaats: Parkeerplaats Fort Altena, Carpoolplaats Dijkgraaf den Dekkerweg
Fauna: Libel, vleermuis, ijsvogel, oevervogels
Doen: Wandelen, vogels kijken vanuit de Koepelkazemat
Wandelroute: Rondje Fort Altena

Beleef de Biesbosch

Wil je de Biesbosch ontdekken en zien wat er allemaal te beleven is? Neem dan eens een kijkje op de site van Beleef de Biesbosch. Bekijk wat er in de regio allemaal te doen is via de agenda of ontdek alle regio's in de Biesbosch. Ook vind je er tips voor een dagje of weekendje weg en zijn er wandel- fiets- en vaarroutes.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram