Natuur in Altena

Ga mee op pad met Bart Pörtzgen, boswachter bij Brabants Landschap. Hij vertelt je in dit blog waarom de natuur van Altena de mooiste in Nederland is. Smaakt dit blog naar meer? Volg hem op Facebook of op Twitter voor prachtige natuurfoto's, en lees mee met de avonturen van de boswachter van Altena.

In Altena hebben wij de mooiste natuur van Nederland!

Zo, dat is eruit. Ik weet natuurlijk dat veel mensen nu beginnen te sputteren en het hier niet mee eens zijn. Die mensen wil ik uitnodigen een keer met mij mee te gaan, de natuur van Altena in. Ik ben er namelijk van overtuigd dat je dit kunt leren zien.  

Modderkruipers

Greppels - © Bart Pörtzgen

Ik neem jullie mee voor een wandeling vanaf de nieuwe parkeerplaats bij het Pompveld, aan de Lage Oldersdijk. We kijken direct over een nat stuk natuur, met bijzondere structuur. Om de zeven meter ligt een greppel, precies zoals ze er lagen voor de ruilverkaveling, eind jaren zestig. Vroeger waren ze niet gek! In het laagste gedeelte van ons eiland is goed watermanagement nodig.

In de sloten huist een mysterieus dier. Een slijmerig beestje dat in een zuurstofloze omgeving kan overleven. Lelijk eigenlijk, maar prachtig omdat hij zo bijzonder is: De Grote Modderkruiper. Nooit van gehoord? Weeraal dan? Zo wordt hij in de volksmond genoemd. Boeren vingen deze vis vroeger als weerstation. In de wekpot in het raamkozijn gaf hij de weersvoorspelling aan. Hij diertje is nu Europees beschermd vanwege zijn beperkte voorkomen.

De geheime eendenkooi

We lopen onder enkele monumentale populieren door, die ons brengen bij mijn geheime plekje, wat ik niet langer voor mijzelf kon houden. Een oude eendenkooi. Nu broedt er een kolonie Blauwe Reigers, maar vroeger werden hier duizenden eenden per jaar gevangen.

Pompveld

Pompveld - © Bart Pörtzgen

Door de ontwatering in het omliggende gebied ligt het Pompveld hoger en moeten wij water oppompen om deze natte natuurparel nat te houden. Het water wordt gefilterd door een mooi natuurlijk systeem van riet, waar Roerdomp en Rietzanger zich laten horen. We zien een van de 11 stuwen die de verschillende peilen regelen. Volledig geautomatiseerd en te besturen, door deze boswachter, vanaf een computerscherm. Naast de stalen stuw zie je een bak. Dit is een vispassage, die zorgt voor moeiteloze verspreiding van de Modderkruiper.

Loop je verder, dan zie je direct wat voor effect de stuw heeft: het hele land staat onder water! Door een combinatie van afgraven en waterpeil opzetten staat dit gebied grote delen van het jaar onder water. Veelvoorkomende plantensoorten zoals grassen kunnen hier niet tegen. Dit geeft ruimte voor bijzondere planten zoals de Ratelaar, orchideeën en Moeraskartelblad. In de zomer geniet je hier van een breed palet aan kleuren van alle prachtige bloemen.

Jonge Bosuil - © Bart Pörtzgen

Griend

Door het open landschap, met een briesje in ons gezicht, lopen we verder richting een gehakte griend: een akker met wilgen. Elke drie jaar worden de wilgen afgezaagd, het hout wordt zoals vroeger gebruikt in de waterbouw. Wat overblijft zijn de prachtige stammen, begroeid met eikvaren en allerlei mossen. De vele gaten en kieren bieden ruimte voor vogels om te broeden, zoals de Bosuil die zomaar in je gezicht kan vliegen als je nieuwsgierig in een gat kijkt.

Krabbescheer - ©Bart Pörtgzen

Krabbescheer

In de sloot langs het wandelpad groeit de Aloë Vera van het natte land: Krabbescheer. Een bijzondere waterplant die vertelt dat het water van goede kwaliteit is. Door gespecialiseerd slotenbeheer zorgen wij voor de instandhouding van deze drijvende cactus.

Buizerds en reeën

Reeënspoor - © Bart Pörtzgen

We lopen nog een stuk verder over het nieuwe wandelpad, terug naar de parkeerplaats. Bij het elzenbosje dat we tegenkomen moeten we vooral omhoogkijken, hier broedt namelijk al jaren een paartje buizerds!

Op het wandelpad naast het nieuw aangeplante bosje zag ik al regelmatig een paar reeën staan, zie je de sporen in de slootkant?

Op het bankje uitrusten is wel erg lekker na deze wandeling. Even nadenken over wat we gezien hebben. Wat we niet gezien hebben, maar wat wel allemaal voorkomt in deze mooie natuur. Hoe bijzonder de natuur is.

Mooi is de natuur in Altena hè?!

Margrieten - © Bart Pörtzgen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram